Wet langdurige zorg

De vrijheid om jezelf te zijn. Maar dan vanuit een vertrouwde, veilige omgeving. B-Point biedt begeleiding op maat vanuit de Wet langdurige zorg. Met een persoonlijk plan ondersteunen wij u in een stabiel, kwalitatief leven. Dit doen wij vanuit Emmen en Coevorden. Heeft u vanuit het CIZ een Wlz indicatie? Dan kunnen wij u mogelijk ondersteunen.

Zorg in Natura

Vanuit de VG pakketten biedt B-Point zorg in natura (ZIN) voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen B-Point huurt u een eigen appartement, waar u zelfstandig woont. Begeleiding wordt ingezet op uw wensen en behoeften. Vanuit een vangnet waar u 24 uur per dag kunt terugvallen op het steunpunt, kunt u binnen uw mogelijkheden ontwikkelen.

Gevarieerde doelgroep

Naast mensen met een verstandelijke beperking, biedt B-Point ondersteuning aan een gevarieerde doelgroep. Niet alleen vanuit de Wlz, maar bijvoorbeeld ook begeleid wonen vanuit de (verlengde) Jeugdwet en ook mensen met psychische problematiek. (Bijvoorbeeld mensen met autisme (Asperger, PDD-NOS), borderline, psychoses, schizofrenie of DIS wonen bij ons). Bewoners vanuit deze groep GGZ wonen nu nog bij B-Point onder Beschermd Wonen (Wmo), maar vallen wellicht in 2021 onder de Wlz.

Zorgplan op maat

Als u vanuit de Wlz  bij B-Point komt wonen, zullen wij na een kennismakingsperiode, samen met u een uitgebreid zorgplan opstellen, waarin uw persoonlijke verhaal is opgenomen met actiepunten die u ondersteunen in het stabiel blijven en een positieve daginvulling. Door het zorgplan regelmatig te evalueren met uw begeleider of uw zorgcoördinator, zorgen we er samen voor dat u op maat ondersteund blijft worden.

Werkwijze B-Point

Binnen B-Point kunt u vanuit uw appartement terugvallen op 24 uurs begeleiding. U heeft een eigen riant appartement op één van onze locaties. Uw zorgplan wordt samen met uw zorgcoördinator opgesteld en u heeft bij B-Point een eigen persoonlijk begeleider, waarmee u aan uw doelen werkt. Ook wordt u in praktische zaken als huishouding of koken ondersteund door een ondersteunende dienst. U krijgt individuele begeleiding, maar u kunt ook meedoen aan groepsactiviteiten zoals de kookclub, de koffieavond, creatieve activiteiten en de vele activiteiten die verder binnen (of buiten) B-Point gebeuren.

Eigen cultuur

B-Point werkt zoveel het kan met mensen uit de eigen omgeving, die de cultuur van de omgeving kennen en de gebruiken die daarbij horen. Daarbij helpt B-Point u met een vertaalslag maken naar officiële instanties als bijvoorbeeld het zorgkantoor of het CIZ. Daarbij zoekt B-Point de samenwerking op, zodat u zo goed mogelijk geholpen wordt om van uw verhaal een succesverhaal te maken. Dit vanuit een warm thuisgevoel.