Zorg in Natura

Vanuit de VG pakketten biedt B-Point zorg in natura (ZIN) voor mensen met een verstandelijke beperking.

Binnen B-Point huurt u een eigen appartement, waar u zelfstandig woont. Begeleiding wordt ingezet op uw wensen en behoeften. Vanuit een vangnet waar u 24 uur per dag kunt terugvallen op het steunpunt, kunt u binnen uw mogelijkheden ontwikkelen.

Gevarieerde doelgroep

Naast mensen met een verstandelijke beperking, biedt B-Point ondersteuning aan een gevarieerde doelgroep. Niet alleen vanuit de Wlz, maar bijvoorbeeld ook begeleid wonen vanuit de (verlengde) Jeugdwet en ook mensen met psychische problematiek. (Bijvoorbeeld mensen met autisme (Asperger, PDD-NOS), borderline, psychoses, schizofrenie of DIS wonen bij ons).

Bewoners vanuit deze groep GGZ wonen nu nog bij B-Point onder Beschermd Wonen (Wmo), maar vallen wellicht in 2021 onder de Wlz.

Zorgplan op maat

Als u vanuit de Wlz bij B-Point komt wonen, zullen wij na een kennismakingsperiode, samen met u een uitgebreid zorgplan opstellen, waarin uw persoonlijke verhaal is opgenomen met actiepunten die u ondersteunen in het stabiel blijven en een positieve daginvulling.

Door het zorgplan regelmatig te evalueren met uw begeleider of uw zorgcoördinator, zorgen we er samen voor dat u op maat ondersteund blijft worden.

Werkwijze B-Point

24 uurs begeleiding

Binnen B-Point kunt u vanuit uw appartement terugvallen op 24 uurs begeleiding.

Eigen appartement

U heeft een eigen riant appartement op één van onze locaties.

Zorgplan opstellen

Uw zorgplan wordt samen met uw zorgcoördinator opgesteld.

Persoonlijk begeleider

U krijgt een eigen persoonlijk begeleider, waarmee u aan uw doelen werkt.

Eigen cultuur

B-Point werkt zoveel het kan met mensen uit de eigen omgeving, die de cultuur van de omgeving kennen en de gebruiken die daarbij horen. Daarbij helpt B-Point u met een vertaalslag maken naar officiële instanties als bijvoorbeeld het zorgkantoor of het CIZ.

Daarbij zoekt B-Point de samenwerking op, zodat u zo goed mogelijk geholpen wordt om van uw verhaal een succesverhaal te maken. Dit vanuit een warm thuisgevoel.