Vooruitstrevend

B-Point is een jonge, innovatieve organisatie en staat altijd open voor nieuwe ideeën. B-Point denkt hierin graag met u mee. Op deze manier sluit de organisatie aan bij de veranderingen in de maatschappij en met personeel op HBO+, HBO en MBO niveau gebeurt dat op verschillende lagen.

Daarnaast heeft B-Point goede contacten met behandelende instanties (GGZ-Drenthe, Accare, VNN), cliëntondersteuners (MEE Drenthe, De Toegang) en verwijzers ((jeugd)reclassering, De Toegang, CJG, instellingen die voogdij uitvoeren).

Gericht op gezin

Voor B-Point is het belangrijk maatwerk te bieden aan haar cliënten in zowel ambulante begeleiding als in verblijf.

Naast het individu kijkt B-Point naar het gezin als geheel en gaat de organisatie systemisch te werk. Het netwerk wordt zoveel mogelijk meegenomen in de zorgvraag, dus ook gezinsleden zonder beperking. Samenwonen behoort tot de mogelijkheden.

B-Point ondersteunt oplossingsgericht, vanuit vertrouwen en veiligheid. Doordat B-Point werkt met verschillende zorgvragen, zijn op een aantal locaties camera’s in de algemene ruimtes geplaatst. Zo is de veiligheid van de bewoners gegarandeerd.

Eigen woonruimte

B-Point denkt niet in zogenaamde “schotten”. Daarom begeleidt B-Point mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen met een psychiatrische stoornis. Op elke leeftijd. Deze samenstelling is mogelijk doordat elke bewoner over een eigen woonruimte beschikt. Op deze manier creëert B-Point een afspiegeling van de maatschappij en levert de organisatie maatwerk. Vragen over contra indicaties? Neem hiervoor gerust contact met ons op.

In een vrijblijvende kennismaking kan er op een laagdrempelige manier onderzocht worden of het aanbod aansluit bij de vraag van uw cliënt en of B-Point de zorg kan bieden die uw cliënt nodig heeft. Bij actief drugsgebruik is alleen ondersteuning mogelijk wanneer er een plan is om tot stoppen te komen.