Zorgplan op maat

Als u vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij B-Point komt wonen, zullen wij na een kennismakingsperiode, samen met u een uitgebreid zorgplan opstellen, waarin uw persoonlijke verhaal is opgenomen met actiepunten die de doelen vanuit de gemeente ondersteunen.

Zo kan het doel zijn; uw leven weer op te bouwen, een gezond netwerk om u heen te creëren en een positieve daginvulling te hebben, allemaal met als doel om weer zelfstandig in de maatschappij terug te keren.

Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij verslaving, een moeilijke thuissituatie of andere situaties, waardoor u niet meer zelfstandig kunt wonen.

Gevarieerde doelgroepen

Het niet meer zelfstandig kunnen wonen, kan dus verschillende redenen hebben. B-Point dient een grote en vooral gevarieerde groep bewoners die beschermd- of begeleid wonen.

Zo biedt B-Point een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking waar 24 uurs zorg wordt geboden, maar ook voor cliënten met psychische problematiek. (Bijvoorbeeld mensen met autisme (Asperger, PDD-NOS), borderline, psychoses, schizofrenie of DIS wonen bij ons).

Bewoners vanuit deze groep GGZ wonen nu nog bij B-Point onder Beschermd Wonen, maar vallen wellicht in 2021 onder de Wlz (Wet langdurige zorg).

Werkwijze B-Point

24 uurs begeleiding

Binnen B-Point kunt u vanuit uw appartement terugvallen op 24 uurs begeleiding.

Eigen appartement

U heeft een eigen riant appartement op één van onze locaties.

Zorgplan opstellen

Uw zorgplan wordt samen met uw zorgcoördinator opgesteld.

Persoonlijk begeleider

U krijgt een eigen persoonlijk begeleider, waarmee u aan uw doelen werkt.

Eigen cultuur

B-Point werkt zoveel het kan met mensen uit de eigen omgeving, die de cultuur van de omgeving kennen en de gebruiken die daarbij horen. Daarbij helpt B-Point u met een vertaalslag maken naar officiële instanties als bijvoorbeeld het zorgkantoor of het CIZ.

Daarbij zoekt B-Point de samenwerking op, zodat u zo goed mogelijk geholpen wordt om van uw verhaal een succesverhaal te maken. Dit vanuit een warm thuisgevoel.