Kinderen

Begeleid wonen

Wanneer uw kind wegens een specifieke zorgvraag meer ondersteuning nodig heeft dan u en uw netwerk aankunnen, dan ondersteunt B-Point u hierbij. Samen zoeken we naar de sterke punten en de mogelijkheden van uw kind. Dus vanuit de kracht, niet vanuit de beperking. Ambulante begeleiding richt zich op het verbeteren van het functioneren en het aanleren van bepaalde vaardigheden.

Wat B-Point hierin voor uw kind kan betekenen:

  • Helpen met het accepteren van zichzelf;
  • Leren omgaan met het 'anders' zijn;
  • Leren samenspelen;
  • Zichzelf leren vermaken;
  • Inzicht geven in zichzelf en de beperking/problematiek;
  • Omgaan met emoties en hoe deze te uiten;
  • Structuur aan de dag aanbrengen;
  • Aanleren van zelfredzaamheid (bijvoorbeeld met geld omgaan, plannen van huiswerk, kamer opruimen, etc.);
  • Afstemmen met instanties waar gewenst (denk aan school, behandelaar, etc.).

Logeren

U wilt dat uw kind in de thuissituatie gezond en succesvol opgroeit. Ook B-Point vindt dat belangrijk. Soms betekent dit dat u even ontlast moet worden, zodat u weer op kracht kunt komen en u vervolgens weer op een positieve manier op de opvoeding kunt richten. Naast ambulante begeleiding, biedt B-Point de mogelijkheid om uw kind te laten logeren.

Als uw kind bij B-Point logeert, zal de structuur zoals het kind gewend is zoveel mogelijk gehanteerd worden. Dit gebeurt in overleg met u. Tijdens het logeren biedt B-Point activiteiten gericht op ontspanning binnen de mogelijkheden van uw kind. B-Point ziet erop toe dat uw kind tijdens het logeren voldoende beweging en gezonde voeding krijgt.

Altijd welkom

Het logeren gaat volledig in afstemming met u. Zo stemmen we samen af wanneer het logeermoment start en bent u verder welkom om uw kind weg te brengen of op te halen. Tijdens deze momenten hoort B-Point graag van u of er nog gebeurtenissen in het leven van uw kind hebben plaatsgevonden.

B-Point biedt ook logeren aan voor kinderen van ouders met een beperking. Zodat u wordt ontlast en uw kind succesvol kan opgroeien in de eigen thuissituatie. Om deze zelfde reden deelt B-Point graag haar kennis met u.

Begeleiding op maat

Ieder kind is uniek. Welke begeleiding past het beste bij uw kind? Begeleiding op maat is afgemeten op het individu. Eventueel kijkt B-Point samen met u naar welke begeleiding het beste bij uw kind past. Ook als u denkt aan een andere begeleidingsvorm dan hier op de site staat. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.