Jongeren

Begeleid wonen

Jij werkt aan je ontwikkeling en B-Point helpt jou daarbij. Samen zoeken we naar je sterke punten en je mogelijkheden vanuit een positieve invalshoek. Ambulante begeleiding richt zich op het verbeteren van jouw functioneren en het aanleren van bepaalde vaardigheden. Dit doet B-Point vanuit jouw thuissituatie. Wanneer je vanuit B-Point ambulante begeleiding ontvangt, mag je ook altijd gebruik maken van onze steunpunten

Waar B-Point jou mee kan helpen:

  • Je administratie ordenen en budgetteren;
  • Jou vaardigheden leren om zelfstandig te kunnen wonen;
  • Training in sociale vaardigheid;
  • Omgaan met de verleidingen van alcohol en drugs;
  • Omgaan met vriendschap en relaties;
  • Ontdekken van je eigen identiteit;
  • Trainen van je zelfredzaamheid;
  • Jou ondersteunen bij het aangaan van contacten met instanties (bijvoorbeeld met school of andere hulpverleners).

Steunpunten

Een steunpunt betekent dat er altijd iemand voor jou aanwezig is. Ook buiten kantooruren. Je kunt op verschillende locaties terecht of je kunt bellen met een begeleider, zodat jij hulp krijgt als je dat nodig hebt. Het steunpunt is voor iedereen die van B-Point (ambulante) begeleiding ontvangt. 

Time-Out

Wanneer het thuis even niet zo lekker loopt kun jij ervoor kiezen gebruik te maken van een Time-Out. Dit betekent dat je een paar nachten per week bij ons bent tot het thuis weer beter gaat. Op deze manier kan jij je goed ontwikkelen en kan iedereen even tot rust komen. Bij B-Point krijg je begeleiding van vaste begeleiders. Hierover maken we samen afspraken met jou en je ouder(s).

Wonen

Je eigen plek hebben en in een gewone buurt wonen, dat zou voor iedereen haalbaar moeten zijn. Ook als je daar begeleiding bij nodig hebt. B-Point biedt in de regio Emmen en Coevorden woonplekken aan voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Misschien lukt dat niet meer vanwege een beperking of door de thuissituatie. Bij B-Point beschik je over een volledige eigen woning. Zo leer je hoe het is om op jezelf te wonen. Daarnaast zijn er ook gezamenlijke ruimtes waar jij de mogelijkheid hebt gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Bij B-Point wonen kan voor jou als doel hebben dat je in een korte tijd meer zelfstandig wilt leren worden, maar het kan ook zijn dat je daar iets meer tijd voor nodig hebt. B-Point helpt je met wat voor jou noodzakelijk is. Er is dag en nacht iemand binnen B-Point bereikbaar waar jij een beroep op kunt doen.

Als je bij B-Point woont stel jij samen met je vaste begeleider je doelen op. Deze worden omschreven in een begeleidingsplan. B-Point ondersteunt en motiveert jou om deze doelen te halen. De mensen die voor jou belangrijk zijn mag je hier altijd bij betrekken; dit vindt B-Point ook belangrijk.

Dagbesteding

Het kan zijn dat het jou door omstandigheden niet lukt om naar school te gaan. Bij B-Point kun je dan terecht voor dagbesteding. Dagbesteding is voor jongeren en voor volwassenen. Daarnaast kan B-Point jou ondersteunen om weer terug te kunnen keren naar school of kun je ondersteuning krijgen richting een vorm van werk.

Begeleiding op maat

Wat vind jij belangrijk? Begeleiding op maat draait om jou. Omdat jij het beste weet wat je nodig hebt is het belangrijk dat jij de regie in handen houdt. B-Point helpt hierbij als mederegisseur. Zoek je een andere vorm van begeleiding dan hier op de website staat? Neem dan gerust contact met ons op dan kijken we samen naar wat past bij jou.